Entries from 2021-05-21 to 1 day

LG เปิดตัวเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อลดปัญหา VRR ทำให้เป็นสีดำ

จะเปิดตัวการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับทีวี OLED ปี 2020 (BX, CX, GX, ZX) เพื่อบรรเทาปัญหา VRR ยกสีดำที่ผู้ใช้ประสบร่วมกับพีซีและคอนโซลเจ้าของ LG OLED TV ปี 2019/2020ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสีดำที่เพิ่มขึ้นและการกะพริบเป็นครั้งคราวในโหมดVRR(…