Entries from 2021-09-24 to 1 day

Microsoft เปิดใช้งานบัญชีแบบไม่มีรหัสผ่านสำหรับ Windows 10, Windows 11 และ Xbox

สำหรับการเปิดใช้งานบัญชีแบบไม่มีรหัสผ่านเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เราก็ไม่มีทางทราบได้เลยเพราะสิ่งที่ผู้เล่นที่มีบัญชีทุกคนกังวลก็คือการโดนแฮกซึ่งในอนาคตเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบัญชีของเราจะถูกแฮกเมื่อไหร่ และยิ่งมีการใช้งานแบบไม่มีรหัสผ่านั้นก็อ…